Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 30.07.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Možnosť predkladania žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj 08.10.2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
V platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. 15.03.2011
Zákon č. 40/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výsku...
Prví podnikatelia získajú stimuly na výskum a vývoj. 30.10.2009
Prvých päť žiadostí podnikateľských subjektov o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj bolo schválen...
Elektronické podávanie žiadostí spustené 01.09.2009
Na základe dátumu účinnosti zákona o stimuloch pre výskum a vývoj sme spustili možnosť elektronicky ...

Dokumenty na stiahnutie

Poznámka: Všetky tlačivá sú len vzorové na stiahnutie. Podávanie žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj prebieha registráciou žiadateľa a následným vyplnením elektronických formulárov po prihlásení.
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 81kB)
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj.
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 909kB)
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj.
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (formát: PDF, veľkosť: 302kB)
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 136kB)
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj.
VZOR Projekt základného výskumu (formát: PDF, veľkosť: 82kB)
VZOR Projekt základného výskumu.
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja (formát: PDF, veľkosť: 81kB)
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja.
Smernica č. 27/2006-R (formát: PDF, veľkosť: 101kB)
Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.
Technická podpora
podpora@stimuly.sk, mobil: 0907 551 404