NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 08.04.2015
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zluči...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 19.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj 19.03.2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-717...
Zákon č. 23/2015 Z. z. 19.03.2015
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a v...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 30.07.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...

Dokumenty na stiahnutie

Poznámka: Všetky tlačivá sú len vzorové na stiahnutie. Podávanie žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj prebieha registráciou žiadateľa a následným vyplnením elektronických formulárov po prihlásení.
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 372kB)
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj (neobsahuje poslednú novelizáciu zo dňa 28. januára 2015).
Zákon č. 23/2015 (formát: PDF, veľkosť: 29kB)
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj (historický) (formát: PDF, veľkosť: 909kB)
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj (historický).
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (historický) (formát: PDF, veľkosť: 302kB)
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (historický) o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 381kB)
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj.
VZOR Projekt základného výskumu (formát: PDF, veľkosť: 235kB)
VZOR Projekt základného výskumu.
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja (formát: PDF, veľkosť: 236kB)
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja.
Smernica č. 27/2006-R (formát: PDF, veľkosť: 101kB)
Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.
Dokumenty žiadosti o stimuly (formát: ZIP archív, veľkosť: 225kB)
V prípade technických problémov vyplňte prosím priložené dokumenty a odošlite ich spolu s patričnými prílohami na adresy: skcris.admin@cvtisr.sk; robert.szabo@minedu.sk; alena.peliova@minedu.sk; juraj.wagner@minedu.sk
Technická podpora