Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj 25.09.2018
Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj vo formáte pdf...
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 08.04.2015
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zluči...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 19.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj 19.03.2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-717...
Zákon č. 23/2015 Z. z. 19.03.2015
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a v...

Dokumenty na stiahnutie

Poznámka: Všetky tlačivá sú len vzorové na stiahnutie. Podávanie žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj prebieha registráciou žiadateľa a následným vyplnením elektronických formulárov po prihlásení.
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 (formát: PDF, veľkosť: 767kB)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (historický) (formát: PDF, veľkosť: 302kB)
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (historický) o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
Rekodifikovaný zákon č. 185/2009 s novelou 23/2015 (formát: PDF, veľkosť: 190kB)
Rekodifikovaný zákon č. 185/2009.
Zákon č. 23/2015 (formát: PDF, veľkosť: 29kB)
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj (historický) (formát: PDF, veľkosť: 372kB)
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj.
Rekodifikovaný Výnos MŠ SR z 12. augusta 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj v znení novely z 5. marca 2015 (formát: PDF, veľkosť: 83kB)
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj v znení Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7 15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj.
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 128kB)
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj.
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj (historický) (formát: PDF, veľkosť: 909kB)
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj (historický).
Príkaz ministra č. 32/2015 (formát: PDF, veľkosť: 73kB)
Príkaz ministra č. 32/2015, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj.
Príkaz ministra č. 62/2012 (formát: ZIP archív, veľkosť: 1473kB)
Príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj.
Manuál pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 341kB)
Metodika Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre zabezpečenie posúdenia žiadostí o stimuly na výskum a vývoj a hodnotenia projektov v rámci žiadostí o stimuly.
Usmernenie MŠVVaŠ SR (formát: ZIP archív, veľkosť: 251kB)
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 381kB)
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj.
VZOR Projekt základného výskumu (formát: PDF, veľkosť: 235kB)
VZOR Projekt základného výskumu.
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja (formát: PDF, veľkosť: 236kB)
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja.
Smernica č. 27/2006-R (formát: PDF, veľkosť: 101kB)
Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.
Dokumenty žiadosti o stimuly (formát: ZIP archív, veľkosť: 225kB)
V prípade technických problémov vyplňte prosím priložené dokumenty a odošlite ich spolu s patričnými prílohami na adresy: skcris.admin@cvtisr.sk; robert.szabo@minedu.sk; alena.peliova@minedu.sk; juraj.wagner@minedu.sk
Technická podpora