Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 19.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj 19.03.2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-717...
Zákon č. 23/2015 Z. z. 19.03.2015
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a v...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 30.07.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Možnosť predkladania žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj 08.10.2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...

Dokumenty na stiahnutie

Poznámka: Všetky tlačivá sú len vzorové na stiahnutie. Podávanie žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj prebieha registráciou žiadateľa a následným vyplnením elektronických formulárov po prihlásení.
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 81kB)
Zákon z 23.4. 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj.
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 909kB)
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stimuloch pre výskum a vývoj.
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 (formát: PDF, veľkosť: 302kB)
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj (formát: PDF, veľkosť: 381kB)
VZOR Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj.
VZOR Projekt základného výskumu (formát: PDF, veľkosť: 127kB)
VZOR Projekt základného výskumu.
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja (formát: PDF, veľkosť: 128kB)
VZOR Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja.
Smernica č. 27/2006-R (formát: PDF, veľkosť: 101kB)
Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.
Technická podpora