Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj 25.09.2018
Vzor žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj vo formáte pdf...
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 08.04.2015
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zluči...
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ 19.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. ...
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj 19.03.2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-717...
Zákon č. 23/2015 Z. z. 19.03.2015
Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a v...

Kontaktné informácie

Poštový kontakt:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefonický kontakt:

Tel.: 02/59374 712, 731, 732, 744
Fax: 02/59374 720
Odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja (OIŠPEMIVV), ktorý rieši problematiku konkrétnych stimulov pre výskum a vývoj, sídli na adrese: budova Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 5. poschodie.

Nahrávam mapu...
Nahrávam mapu...

Metodické informácie: Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, OIŠPEMIVV MŠVVaŠ SR, tel. 02/59374 712, 731, 732, 744

Systém prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR, Lamačská cesta 8/A), Odbor správy a prevádzky portálu VaV

Technická podpora: - tel. č. 02/69253135, 02/69253199, 02/69253177, 02/69253133, 0918 976 304

Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*
 
Technická podpora