Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj

Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj.

19.03.2015

príloha ku správeTechnická podpora